Mijn missie is:

Samen met mensen met werkgerelateerde (hulp)vragen een nieuw perspectief vinden dat bijdraagt aan persoonlijk welbevinden én aan het belang van de organisatie.

Door een combinatie van vakkennis (gecertificeerd Arbeids-& Organsiatiedeskundige en Bedrijfs Maatschappelijk Werker) en jarenlange ervaring lever ik een bijdrage aan praktische oplossingen en het hervinden van perspectief in lastige werksituaties. Het resultaat is een (psychisch) gezonde werknemer in een gezonde organisatie.

Om problemen te voorkomen of vroegtijdig aan te kunnen aanpakken, zet ik samen met onderzoeksorganisaties als de Erasmus Universiteit, TNO, Schouten en Nelissen, onderzoeken op om signalen van werkdruk, ontevredenheid, demotivatie en toenemend ziekteverzuim op te vangen. Ik geef beleidsadviezen om hierop passende maatregelen te nemen.

Samenwerking

Met respect voor ieders verantwoordelijkheid en deskundigheid werk ik samen met de individuele medewerker, leidinggevenden en HR-functionarissen in de organisatie. Daarbuiten werk ik intensief samen met bedrijfsartsen, psychologen en andere ARBO-professionals.

Koos van der Spek

E  info@koosvanderspek.nl
M  06 10 960 445